Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào là bản hợp đồng được dành riêng cho tuyến hàng từ Việt Nam khi gửi hàng sang Lào dựa trên quy tắc chung của bộ luật vận tải. Nhằm giúp khác hàng hiểu rõ hơn về nội dung trong hợp đồng, khách hàng vui lòng đọc bài dưới đây của Đà Nẵng Trucking để tìm hiểu nhé

Anh/chị có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi Lào liên hệ hotline: 094 501 7887  để được hỗ trợ báo giá miễn phí.

Hợp đồng vận chuyển là gì ? Những loại hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển là gì ?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận, trao đổi giữa các bên. Cụ thể là bên vận chuyển và bên có hàng hóa cần vận chuyển. Bên vận chuyển sẽ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ theo thỏa thuận trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Trong hợp đồng có những quy định về vị trí, yêu cầu bốc xếp, yêu cầu an toàn hàng hóa, chế độ bồi thường,….

Những loại hợp đồng vận chuyển.

Có rất nhiều loại hợp đồng vận chuyển, được chia thành những loại hợp đồng sau:

 • Căn cứ vào phương tiện vận chuyển (vận chuyển đường sắt, đường hàng không,…); 
 • Căn cứ vào dấu hiệu lãnh thổ (vận chuyển nội địa, vận chuyển quốc tế); 
 • Căn cứ vào hành trình vận chuyển (vận chuyển đơn tuyến, vận chuyển có kết hợp nhiều phương tiện trên từng đoạn hành trình,…).

hop-dong-van-chuyen-la-gi-nhung-loai-hop-dong-van-chuyen

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt – Lào?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt  Lào là sự thỏa thuận, trao đổi giữ khách hàng là người có hàng hóa tại Việt Nam và có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ một địa điểm tại Việt Nam qua một địa điểm tại Lào.

Những đặc điểm trong hợp đồng

 • Là hợp đồng song vụ, thỏa mãn yêu cầu lợi ích của hai bên:
 • Bên vận chuyển: sẽ nhận được thù lao của mình, giá cước phù hợp với mặt hàng mình vận chuyển, phù hợp với vị trí địa lý, khoảng cách vận chuyển hàng hóa. Mặt hàng vận chuyển phải hợp lệ, không được trái pháp luật và tuân thủ theo quy định trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào.
 • Bên thuê vận chuyển, sẽ nhận được hàng hóa tại đúng địa điểm mà mình đề ra trong hợp đồng và hàng hóa được đảm bảo an toàn từ khi bên vận chuyển nhận hàng đến khi bên vận chuyển giao tới nơi. theo đúng yêu cầu được đề ra trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào.

Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào

Vận chuyển hàng hóa là một giao giao dịch dân sự bình thường vì thế các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt – Lào  là chủ thể của giao dịch dân sự theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015:

 • “Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.”
 • Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hàng hóa phải là người có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi phù hợp.
 • Ngoài ra khi tham gia vào giao dịch đó chủ thể tham gia phải tự nguyện không bị ép buộc hay lừa dối, đe dọa.

Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào

Trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt – Lào thì đối tượng của hợp đồng là hàng hóa thô. Không bao gồm động vật, thực phẩm tươi sống, thực vật đông lạnh.

Hàng hóa trong hợp đồng không được là hàng cấm, hàng trái pháp luật, hàng hóa có thể gây sát thương cao, hàng hóa nguy hiểm. 

Loại hàng được vận chuyển phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật hai nước, cụ thể là Việt Nam và Lào.

doi-tuong-cua-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-viet-lao

Hình thức của hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt – Lào

Hàng hóa vận chuyển là sản của bên thuê vận chuyển nên hình thức hợp đồng được áp dụng theo điều luật của bộ luật dân sự

Chi tiết Điều 531.

Điều 531. Hình thức hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 1. Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 2. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

Quyền và nghĩa vụ bên thuê vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt – Lào

Quyền của bên thuê vận chuyển

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở hàng hóa đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận.
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại hàng hóa đã thuê vận chuyển.
 • Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa được vận chuyển đến.
 • Nhận hàng hóa được vận chuyển đến.
 • Yêu cầu bên vận chuyển thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận hàng hóa nếu bên vận chuyển chậm giao.
 • Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại do hàng hóa bị mất, hư hỏng.

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

 • Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao hàng hóa cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thoả thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trường hợp bên thuê vận chuyển giao hàng hóa không đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã thoả thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển.
 • Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận hàng hóa tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.
 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận.
 • Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài hàng hóa vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.
 • Trông coi hàng hóa trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi hàng hóa mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Quyền và nghĩa vụ bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa Việt Lào

Quyền của bên vận chuyển

 1. Kiểm tra sự xác thực của hàng hóa, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
 2. Từ chối vận chuyển hàng hóa không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 4. Từ chối vận chuyển hàng hóa cấm giao dịch, hàng hóa có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

 1. Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
 2. Giao hàng hóa cho người có quyền nhận.
 3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 536  của Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 .
 2. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
 3. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 

ĐỊA CHỈ CÁC CHI NHÁNH

► Miền Bắc: Đường Liên Ninh, KCN Ngọc Hồi, Liên Ninh, Thanh Trì, TP. Hà Nội.

►Miền Trung: Số 22 Vũ Thạnh, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

►Miền Nam: Số 2A Quốc Lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

HOTLINE TƯ VẤN BÁO GIÁ

094.501.7887

hotline-tu-van-bao-gia

Like & Share