Chính sách thanh toán

Chúng tôi đa dạng về hình thức thanh toán như:

Thanh toán online qua hình thức chuyển khoản

Quý khách hàng có thể thanh toán bất cứ thời gian nào kể từ khi hàng hóa được đặt lên xe tiến hành vận chuyển đến trước khi nhận hàng qua hình thức chuyển khoản

Công nợ.

Chúng tôi sẽ cho quý khách công nợ tối đa 01 tháng, trong khoảng thời gian đó quý khách hàng có thể thanh toán bất cứ lúc nào

Thanh toán tiền mặt

Quý khách hàng khi mang hàng ra kho hoặc nhận hàng tại kho có thể trả tiền mặt ngay cho thủ kho của chúng tôi