Chính sách đền bù

Đối với từng loại hàng hóa, chúng tôi sẽ có chính sách đền bù cụ thể theo từng mức giá cước

Đối với giá cước cơ bản cho hàng thông thường, chúng tôi sẽ đền bù hư hỏng từ 2 – 5 lần cước vận chuyển

Đối với giá cước cho hàng hóa giá trị cao chúng tôi sẽ đền bù 100% giá trị hàng