Chính sách bảo mật

Đây là văn bản công bố Chính sách bảo mật của Đà Nẵng Trucking. Nhằm trình bày, giải thích cách chúng tôi: Thu thập – lưu trữ – quản lý – sử dụng – chia sẻ thông tin của khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi đồng ý sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với chính sách bảo mật này của chúng tôi.

1. Những thông tin cá nhân của khách hàng mà Đà Nẵng Trucking thu thập.

ĐÀ NẴNG TRUCKING thu thập các thông tin sau:

  • Số điện thoại người gửi hàng.
  • Số điện thoại người nhận hàng.
  • Địa chỉ của người gửi hàng.
  • Địa chỉ của người nhận hàng.
  • Họ và tên người gửi hàng, người nhận hàng.
  • Đối với thông tin trên hợp đồng sẽ bao gồm Số CCCD, Số máy bàn, Email Adress, Số tài khoản ngân hàng. Thông tin của đối tác kinh doanh của quý khách, thông tin về sản phẩm, lô hàng được vận chuyển.
  • Các thông tin thiết yếu khác…đang bổ sung.

2. Mục đích Đà Nẵng Trucking thu thập các thông tin trên.

Mục đích sử dụng: Phục vụ cho quá trình vận hành của các bộ phận trong công ty chúng tôi, nhằm phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.1. Cách chúng tôi sử dụng các thông tin trên.

Chúng tôi sử dụng các thông tin trên cho các bộ phận có liên quan trực tiếp tới việc chăm sóc khách hàng, thủ tục vận chuyển, thủ tục hải quan, thủ tục hành chính, thủ tục thương mại.

2.2. Những thông tin của khách hàng được chia sẻ như thế nào?

Chúng tôi chia sẻ các thông tin của khách hàng bằng hệ thống liên lạc nội bộ chung của công ty, chỉ những thành viên thuộc quản lý của công ty chúng tôi mới được phép sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp. Và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó.

3. Những đối tác nào được chúng tôi chia sẻ thông tin của khách hàng?

Chành xe tải Đà Nẵng cam kết không chia sẻ, trao đổi, mua bán các thông tin mà khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ cho bất kỳ đối tác nào. Trừ những trường hợp cần liên hệ để phục vụ cho quy trình vận chuyển, quy trình làm việc của chúng tôi, đối với đơn hàng, hợp đồng của quý khách.

Trên đây là chính sách bảo mật của Đà Nẵng Trucking đối với thông tin của khách hàng mà chúng tôi thu thập khi tổ chức kinh doanh dịch vụ của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý khách đã tham khảo.

Chính sách bảo mật Chành xe tải Đà Nẵng – DA NANG TRUCKING PRIVACY POLICY.

Cập nhật ngày 06/09/2023